Ziektewet uitkering problemen? De bezwaar termijn is kort. Bel of mail meteen de UWV Bezwaarbalie.

Het UWV beoordeelt of u een Ziektewet uitkering krijgt of behoudt.

Ziektewet beoordeling door UWV

Bent u op of na 1 januari 2013 ziek geworden? Na een jaar krijgt u een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling wordt door het UWV gebruikt om te zien of er arbeidsmogelijkheden voor u zijn. Aan de hand van uw ziekte en mogelijkheden wordt gekeken hoeveel u met andere arbeid zou kunnen verdienen. Is dit meer dan 65% van uw maatmanloon? Dan krijgt u geen Ziektewet-uitkering meer. Wel kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen.

Tegen beslissingen van het UWV om u geen Ziektewetuitkering toe te kennen kunt u in bezwaar. De bij de UWV Bezwaarbalie aangesloten advocaten helpen u graag!

Na twee jaar ziekte kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Uw (ex-) werkgever als uitvoerder Ziektewet

In sommige gevallen betaalt niet het UWV, maar uw (ex-)werkgever de uitkering. Dit is het geval wanneer:

  • U een fictief dienstverband had (als thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer)
  • U ziek wordt binnen vier weken na afloop van uw dienstverband
  • U een werknemer bent waarvan het dienstverband eindigt tijdens ziekte

In deze gevallen voert de werkgever de Ziektewet uit. Als u het niet eens bent met een beslissing van de werkgever, dan kunt u bezwaar indienen bij het UWV.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bezwaar tegen UWV ziektewetuitkering

Een beslissing van het UWV kunt u aanvechten via een bezwaarschrift. De LBBU advocaten helpen u hierbij. U kunt in bezwaar als het gaat om:

  • Weigering ziektewetuitkering
  • Oordeel verzekeringsarts dat u niet arbeidsongeschikt bent (weigering uitkering)
  • Weigering uitkering door te verwachten ziekte
  • UWV weigert uitkering omdat u uw eigen herstel zou hebben bemoeilijkt
  • UWV weigert uitkering omdat u controle of keuring weigerde

Bijstand van een advocaat uitkeringen

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV? Een advocaat van de UWV Bezwaarbalieverdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat

In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt waar mogelijk op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

privacy statement

privacy statement