Ziektewet uitkering problemen? De bezwaar termijn is kort. Bel of mail meteen de UWV Bezwaarbalie.

Het UWV beoordeelt of u een Ziektewet uitkering krijgt of behoudt.

Ziektewet beoordeling door UWV

Bent u op of na 1 januari 2013 ziek geworden? Na een jaar krijgt u een Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. Deze beoordeling wordt door het UWV gebruikt om te zien of er arbeidsmogelijkheden voor u zijn. Aan de hand van uw ziekte en mogelijkheden wordt gekeken hoeveel u met andere arbeid zou kunnen verdienen. Is dit meer dan 65% van uw maatmanloon? Dan krijgt u geen Ziektewet-uitkering meer. Wel kunt u mogelijk een WW-uitkering aanvragen.

Tegen beslissingen van het UWV om u geen Ziektewetuitkering toe te kennen kunt u in bezwaar. De bij de UWV Bezwaarbalie aangesloten advocaten helpen u graag!

Na twee jaar ziekte kunt u in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Uw (ex-) werkgever als uitvoerder Ziektewet

In sommige gevallen betaalt niet het UWV, maar uw (ex-)werkgever de uitkering. Dit is het geval wanneer:

 • U een fictief dienstverband had (als thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer)
 • U ziek wordt binnen vier weken na afloop van uw dienstverband
 • U een werknemer bent waarvan het dienstverband eindigt tijdens ziekte

In deze gevallen voert de werkgever de Ziektewet uit. Als u het niet eens bent met een beslissing van de werkgever, dan kunt u bezwaar indienen bij het UWV.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bezwaar tegen UWV ziektewetuitkering

Een beslissing van het UWV kunt u aanvechten via een bezwaarschrift. De Omnius sociaal zekerheidsrecht advocaten helpen u hierbij. U kunt in bezwaar als het gaat om:

 • Weigering ziektewetuitkering
 • Oordeel verzekeringsarts dat u niet arbeidsongeschikt bent (weigering uitkering)
 • Weigering uitkering door te verwachten ziekte
 • UWV weigert uitkering omdat u uw eigen herstel zou hebben bemoeilijkt
 • UWV weigert uitkering omdat u controle of keuring weigerde

Bijstand van een advocaat uitkeringen

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing van het UWV? Een advocaat van de UWV Bezwaarbalieverdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat

In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt waar mogelijk op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

  privacy statement

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

   privacy statement

   Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden