Is het mogelijk om een voorlopig bezwaarschrift in te dienen?

Indien u graag bezwaar wilt maken, maar u de gronden nog niet compleet heeft dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. U geeft in uw bezwaarschrift aan dat u de gronden zo snel mogelijk aanvult. het UWV geeft u vervolgens een termijn om uw gronden aan te vullen.

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden