Mag ik extra bijverdienen als ik een WIA uitkering ontvang?

U mag bijverdienen met een WIA uitkering, mits u voldoet aan een aantal voorwaarden. Het UWV kan u precies vertellen aan welke voorwaarden u moet voldoen. Bovendien moeten bijverdiensten altijd bij het UWV gemeld worden. U heeft immers een inlichtingenplicht.

Het bedrag dat u mag bijverdienen hangt af van de restcapaciteit. Dit wordt berekend aan de hand van het inkomen dat u zou verdienen als u niet in de WIA terecht was gekomen.

Als u niet voldoet aan de inlichtingenplicht of aan de andere gestelde voorwaarden, kan het UWV uw uitkering stopzetten of verlagen. In dat geval moet u direct in actie komen en een bezwaarschrift schrijven tegen deze beslissing. Onze advocaten staan u bij in uw strijd tegen het UWV.

Is uw uitkering stopgezet of is uw uitkering verlaagd? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden