Is uw WIA uitkering gestopt? Ga direct via onze advocaten in bezwaar bij het UWV!

U moet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn om aanspraak te maken op de uitkering. De WIA is de opvolger van de WAO. Voor oude gevallen geldt de WAO nog wel (als u arbeidsongeschikt raakte vóór 1 januari 2004).

Direct bezwaar maken? Stuur een mail of bel: 088 629 00 66 (lokaal tarief).

Soorten WIA uitkering en bezwaar

De WIA uitkering is te verdelen in twee soorten:

 • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Dit is een uitkering voor personen die volledig arbeidsongeschikt zijn
 • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze uitkering vult het inkomen aan wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Afwijzing WIA uitkering door UWV

Veel zaken gaan over de mate van arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsongeschiktheid moet uitgedrukt worden in een percentage. U voelt u misschien wel 100% arbeidsongeschikt, maar het UWV toetst de ongeschiktheid aan de hand van de verdiencapaciteit en functionele mogelijkheden. Men kijkt wat u nu nog zou kunnen verdienen en vergelijkt dat met uw inkomensverleden.

Direct bezwaar maken? Stuur een mail of bel: 088 629 00 66 (lokaal tarief).

Deze omrekening van fysiek en mentaal welzijn naar een percentage is voor veel personen moeilijk te begrijpen. Daarnaast kan het voorkomen dat het UWV en de verzekeringsarts uw ziekte of beperkingen niet goed of zorgvuldig heeft meegewogen in het onderzoek naar de mogelijkheden. Het arbeidsongeschiktheidspercentage komt dan lager uit, waardoor mogelijk geen recht op uitkering ontstaat of een lagere uitkering. Tegen dit soort beslissingen kunt u bezwaar aantekenen.

Direct bezwaar maken? Stuur een mail of bel: 088 629 00 66 (lokaal tarief).

Bezwaar tegen beslissing UWV

Bent u volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt of meent u volledig niet meer te kunnen werken? U kunt beslissingen van het UWV aanvechten via een bezwaarschrift of beroepschrift. De advocaten van de UWV Bezwaarbalie staan u bij. Meestal kan dit kosteloos (via proceskostenvergoeding) of op basis van pro deo.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Direct bezwaar maken? Stuur een mail of bel: 088 629 00 66 (lokaal tarief).

Bijstand van een WIA advocaat

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing WIA, IVA of WGA uitkering? Een advocaat van de UWV Bezwaarbalie verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.
Direct bezwaar maken? Stuur een mail of bel: 088 629 00 66 (lokaal tarief).

Pro deo advocaat

In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle advocaten van de UWV Bezwaarbalie advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

  privacy statement

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden

   privacy statement

   Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden