Bezwaar Maken tegen UWV.nl

Er zijn verschillende kanalen om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV. U kunt een brief schrijven met uw bezwaarschrift, het bezwaarformulier van UWV invullen of direct online bezwaar maken via UWV.nl.

Let wel dat om bezwaar te maken via UWV.nl u uw DigID moet gebruiken. Een gemachtigde mag echter geen bezwaar maken via UWV.nl, u moet dit echt zelf doen.

Onze advocaten maken uw bezwaarschrift tegen UWV

Uitkering gestopt of afgewezen door UWV? Onze bezwaarbalie bouwt uw zaak op en stuurt uw zaak door naar de beste advocaat voor uw zaak. Bel 088 629 00 66 om uw zaak voor te leggen.

Bezwaar maken met het bezwaarformulier op UWV.nl

uwv.nl bezwaarmakenOp UWV.nl vindt u een bezwaarformulier. Dit formulier kunt u downloaden, invullen en opsturen naar uw UWV kantoor. Voordat u bezwaar maakt, is het aan te raden om eerst met het UWV te bellen om uitleg te krijgen over het besluit. Dit kan u slagingskans vergroten wanneer u een bezwaarprocedure start.

Schriftelijk bezwaar maken tegen het UWV

Als u niet in staat bent om bezwaar te maken via UWV.nl, is een aangetekende brief de beste optie om toch in beroep te gaan tegen een beslissing van het UWV. Met een aangetekende brief kunt u altijd bewijzen dat u uw bezwaarschrift op tijd heeft ingestuurd.
Een aangetekende brief met uw bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal eisen. Uw beroep kan alleen behandeld worden als het de volgende zaken bevat:

 • de datum
 • uw naam adres en telefoonnummer;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • de woorden ‘bezwaarschrift’ of ‘ik maak bezwaar’;
 • de beslissing waar u het niet mee eens bent;
 • de datum en het kenmerk van de brief waarin de beslissing staat. Deze staan boven aan de brief;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing en wat volgens u de beslissing had moeten zijn;
 • uw handtekening.

Maakt u bezwaar tegen een beslissing over uw medische toestand? Zet de medische informatie dan in een aparte bijlage;

Stuur daarbij ook een kopie mee van de beslissing van het UWV en medische gegevens, indien van toepassing.

Kan ik ook in beroep gaan via UWV.nl?

In het geval dat uw bezwaarschrift is afgewezen, heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dit kan wel online, maar helaas niet direct via UWV.nl.

Op de website van rechtspraak.nl vindt u een formulier voor uw beroepschrift.
Het beste is wel als u zich laat adviseren door een advocaat met ervaring in bezwaarschriften tegen het UWV. De UWV bezwaarbalie helpt u graag verder!

Pro deo advocaat

In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle UWV Bezwaarbalie advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

directbezwaarmaken

  privacy statement

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden