Het UWV heeft besloten dat ik niet arbeidsongeschikt ben en heeft mijn WIA aanvraag afgewezen. Wat kan ik hiertegen doen?

De afwijzing van de WIA uitkering is een besluit. Tegen besluiten van het UWV kunt u bezwaar aantekenen. Dit betekent dat u aangeeft het niet eens te zijn met het besluit en dat het UWV een nieuwe beslissing moet nemen.

Bezwaar maken doet u met een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift bevat alle redenen waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.

In uw bezwaarschrift neemt u, samen met de advocaat, gronden op die het UWV aansporen om een beslissing in uw voordeel te nemen.

Let wel op dat u het bezwaarschrift binnen 6 weken na het ontvangst van de beslissing in moet dienen bij het UWV. Na deze termijn wordt het besluit definitief.

Is uw WIA uitkering stopgezet of is uw WIA aanvraag afgewezen? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden