Het UWV heeft mijn bezwaarschrift afgewezen. Wat kan ik hier tegen doen? (in beroep gaan)

Tegen dit besluit van het UWV kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Dit doet u door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. In dit beroepschrift neemt u, samen met de advocaat, de redenen op waarom u het niet eens bent met de beslissing van  het UWV. Ook kunt u de rechter vragen om het UWV te veroordelen in de proceskosten en de schade te vergoeden voor de gemaakte kosten.

Let wel op dat het beroepschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit naar de rechtbank moet worden gestuurd. Na deze termijn wordt het besluit definitief.

Is uw WIA uitkering stopgezet of is uw aanvraag voor WIA uitkering afgewezen? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het het beroepsschrift in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

 

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden