Is het mogelijk om bij een onjuiste beslissing van het UWV een schadevergoeding aan te vragen?

Indien de beslissing van het UWV wordt gewijzigd, nadat u bezwaar heeft gemaakt of de beslissing wordt vernietigd door de rechtbank.

Het kan zijn dat u schade lijdt door de onjuiste beslissing van het UWV. U moet echter voldoen aan de volgende voorwaarden. De schade moet door een fout van het UWV komen.  De onjuiste beslissing moet de schuld van het UWV zijn. U moet schade hebben. Verder moet de schade een rechtstreeks verband hebben met de onjuiste beslissing van het UWV.

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden