Mijn Wajong uitkering is stopgezet, wat nu?

Uw Wajong uitkering kan om verschillende redenen stopgezet worden.

  • Als u langer dan een jaar het minimumloon verdient en u heeft geen hulp meer nodig bij uw werk dan wordt uw Wajong uitkering stopgezet.
  • U heeft een gesprek gehad met de arbeidsdeskundige en de arbeidsdeskundige heeft besluit wat uw mogelijkheden zijn. Indien de arbeidsdeskundige beslist dat u meer dan 75% minimumloon kunt verdienen dan stopt uw uitkering.
  • U gaat in het buitenland wonen.
  • U bent langer dan een jaar gedetineerd.
  • Bij overlijden

Tegen een besluit van het UWV kunt u bezwaar maken.  Dit bezwaar moet opgesteld worden in een bezwaarschrift. In het bezwaarschrift staan redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing van het UWV. De advocaat zal in overleg met u gronden aangeven om de beslissing in uw voordeel te nemen.

Het bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend. Na deze termijn wordt het besluit van de UWV definitief.

Is uw Wajong uitkering stopgezet? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden