Mijn Ziektewetuitkering is gestopt en nu?

U heeft maximaal twee jaar recht op een Ziektewetuitkering. U kunt op dat moment nog ziek zijn. Uw Ziektewetuitkering kan ook eerder stoppen.

Uw ziektewetuitkering kan stoppen als:

  • U beter bent
  • U komt te overlijden
  • U de AOW leeftijd bereikt
  • U langer dan een maand gedetineerd bent
  • U na het eerstejaars Ziektewet beoordeling minder dan 35% arbeidsongeschikt bent

Als u langdurig ziek bent krijgt u aan het einde van het jaar wanneer u ziek bent geworden een Eerstejaars ziektewet beoordeling. U gaat dan in gesprek met een verzekeringsarts en/ of een arbeidsdeskundige die beoordeeld of uw uitkering stop wordt gezet of voort wordt gezet.

Is uw Ziektewetuitkering stopgezet? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

 

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden