Waarom is het verstandig een advocaat in te schakelen bij het maken van bezwaar?

Het is verstandig hulp van een advocaat te hebben bij uw bezwaar, omdat de advocaat uw bezwaar op de juiste juridische gronden kan baseren.

Hogere slagingskans bezwaarschrift

Een gespecialiseerde advocaat weet precies hoe hij uw situatie om moet zetten in juridische standpunten. Door de inzet van een advocaat wordt de slagingskans van het bezwaar of beroep vergroot. Bovendien zorgt een advocaat ervoor dat het bezwaar binnen de bezwaartermijn wordt ingediend en dat het bezwaarschrift voldoet aan alle wettelijke eisen.

Is uw uitkering stopgezet of is uw aanvraag afgewezen? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in. Ook pro deo en bij alle uitkeringsinstanties.

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden