Wanneer heb ik recht op een Wajong uitkering?

U komt alleen in aanmerking voor een Wajong uitkering als u 100% afgekeurd bent.

Tevens moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of een handicap
  • U bent na uw 18 jaar en voordat u 30 jaar bent geworden ziek of gehandicapt geraakt
  • U volgde minimaal 6 maanden een opleiding in het jaar dat u ziek of gehandicapt werd
  • U moet in Nederland woonachtig zijn
  • U volgt op dit moment geen opleiding

directbezwaarmaken

    privacy statement

    Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden